Testy automatyczne w kontekście architektury ewolucyjnej

Testy automatyczne to kluczowy element architektury ewolucyjnej, której celem jest adaptacja do co raz to nowszych potrzeb biznesowych. Nie ma ewolucji bez zmiany, natomiast nie ma możliwości zmiany bez odpowiedniej i efektywnej strategii testowania. Wszyscy wiemy, że należy testować automatycznie. Wszyscy twierdzimy, że testujemy automatycznie. Pytanie jest, czy wszyscy wiemy, jak robić to najefektywniej?

Na sesji będziemy eksplorować różne podejścia i heurystyki dotyczące testowania odpowiadając m. in. na pytania: – Co to znaczy dobry jakościowo test, jak możemy to ocenić? – Dlaczego czasami testy nam przeszkadzają, zamiast pomagać? – Jakie typy testów, na jakich poziomach i ile ich powinno być? – Mockować czy nie mockować? Chicago czy London? – Baza prawdziwa czy in-memory? – Jak wdrożyć shift-left testing w naszym projekcie? Temat testów automatycznych to temat mocno elektryzujący społeczność IT – i taki cel ma mieć również też ta prezentacja.