Amelia Walter- Dzikowska

Amelia Walter- Dzikowska

QA & Test Automation Engineer at Jit Team * Knowledge sharer creating content on tech & related topics * Polyglot

She has been working in software testing since 2017, in three human languages, three programming languages and ten various projects. Currently working as an integration test automation engineer in one of the largest IT projects in the European banking industry. Apart from test automation and developing technical skills, she is interested in psychology, languages, soft skills and she loves working in international environments. In her spare time, she shares knowledge on the internet, writes articles about the IT industry, goes to meetups, drinks good coffee and chills out in her cat’s company.

 

W branży testerskiej od 2017, na koncie ma pracę w trzech ludzkich językach, w trzech językach programowania i w dziesięciu różnych projektach. Obecnie na stanowisku inżyniera automatyzacji testów integracyjnych w jednym z największych europejskich projektów IT w branży bankowej. Oprócz automatyzacji testów i rozwoju kompetencji technicznych interesuje się psychologią, językami, umiejętnościami miękkimi i uwielbia pracę w środowisku międzynarodowym. W wolnym czasie dzieli się wiedzą w internecie, pisze artykuły o branży IT, chodzi na meetupy, pije dobrą kawę i relaksuje się w towarzystwie swojego kota.