Krzysztof „Chris” Polewiak

Krzysztof „Chris” Polewiak

Cloud Solution Architect w Sii Polska

[PL]

Cloud Solution Architect w Sii Polska

Azure MVP, konsultant, architekt i trener rozwiązań chmury Microsoft Azure.

Realizował wdrożenia informatyczne i wspierał rozwiązania dla wielu firm w Polsce i za granicą. Pracował m.in. dla Banku Millennium współtworząc nowoczesne rozwiązania oparte o chmurę Azure oraz w Microsoft, gdzie wspierał partnerów w zdobywaniu wiedzy w zakresie chmury, był autorem m.in. cyklu szkoleń Cumulus oraz gospodarzem serii webinarów dla partnerów „What’s New in Azure”.

Obecnie pracuje w Sii Polska jako Cloud Solution Architect, pomagając klientom w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań chmury publicznej oraz wspiera organizację w zakresie rozbudowy kompetencji technicznych i relacji biznesowych z Microsoft.

Prelegent na wielu konferencjach branżowych oraz trener dla klientów jak i partnerów. Prowadził szkolenia i spotkania na żywo, jak też nagrywał szkolenia on-line. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez social media, blog czy platformę GitHub.

Pasjonat chmury, AI, bezpieczeństwa, automatyzacji rozwiązań, inteligentnych budynków, elektrycznej motoryzacji oraz rozwiązań open-source.

[EN]

Azure MVP, consultant, architect and trainer Microsoft Cloud solutions.

He carried out IT implementations and supported solutions for many companies in Poland and abroad. He worked, among others for Bank Millennium, co-creating modern solutions based on the Azure cloud and at Microsoft, where he supported partners in gaining knowledge in the field of the cloud, he was the author of, among others, of the Cumulus training series and the host of a series of webinars for partners „What’s New in Azure”. Currently, he works in Sii Poland as a Cloud Solution Architect, helping clients in designing and implementing public cloud solutions and supports the organization in the development of technical competences and business relations with Microsoft. Speaker at many industry conferences and trainer for clients and partners. He conducted trainings and live meetings, as well as recorded online trainings. He also shares his knowledge and experience through social media, blog and GitHub platform. Passionate about the cloud, AI, security, automation solutions, smart buildings, electric motorization and open-source solutions.