Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Test Architect and Quality Consultant

Test Architect oraz konsultant w tematach około-jakościowych. Interesuje się szerokim zakresem zagadnień związanych z jakością, a szczególnie architekturą testów oraz infrastrukturą. Zwolennik metodyki DevOps. Aktywnie dzieli się wiedzą, występował jako prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach.

 

Tomasz is a Test Architect and Quality Consultant passionate about exploring almost all aspects of software quality, especially test architecture and infrastructure. He is a fan of DevOps and automating almost everything. Tomasz is also actively involved in the testing community, frequently sharing his expertise and insights through blog posts, articles, and conference talks. In the last few years, he had over 50 talks at international and nationwide conferences.