Czy Playwright to przyszłość automatyzacji testów E2E?

Cześć! W swoim wystąpieniu opowiem o Playwrightcie, o tym jak powstał, kto za nim stoi i jakie posiada funkcjonalności. Wszystko to zamierzam porównać do innych (nazwijmy to mniej konwencjonalnych) narzędzi do automatyzacji testów E2E aplikacji webowych takich jak Cypress, Puppeteer czy TestCafe (jak te narzędzia zostały zaprojektowane, jakie są między nimi różnice itd.).

Opowiem również o nowościach jakie przyniosły nam ostatnie wersje Playwrighta oraz porównam je do featurów dostarczanych przez konkurencje. Postaram się przekazać wszystko przystępnym językiem tak, aby każdy mógł zrozumieć przedstawiany temat (nawet jeżeli nie automatyzował testów do tej pory). Na koniec skonfrontuję się z pytaniem zawartym w tytule prezentacji. Jaka będzie odpowiedź? Przyjdź i przekonaj się!