REST API testing in Python with pytest

(Bilety na warsztat wyprzedane).

EN: This workshop is for people who are interested in building a REST API testing framework in Python using the pytest library. During the workshop, we will start the project from scratch, create a few automated test cases with some dynamic test data generation, and run them inside GitHub Actions.

PL: Warsztat dla osób, które chcą zbudować od zera framework do testów REST API z wykorzystaniem Pythona oraz biblioteki pytest. Podczas warsztatu stworzymy od 0 projekt, kilka testów z wykorzystaniem dynamicznie generowanych danych testowych oraz uruchomimy je przy użyciu GitHub Actions.