Rozłóż go na łopatki! – praktyczne zastosowanie Lightning Scan TMMi

Na postawie szczegółowo przygotowanej sytuacji firmy X przeprowadzimy wspólnie przyspieszony audyt wewnętrzny, mający wykazać aktualny poziom TMMi. Jeśli wystarczy czasu utworzymy też roadmapę elementów do poprawy na najbliższy kwartał.