Testy Akceptacyjne UAT – debata oksfordzka

Zapraszamy na ciekawa w formie i przebiegu debate oksfordzka nad istotą i potrzebą testów akceptacyjnych – UAT. Będzie to rodzaj dyskusji , w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko.

Zaprosimy naszych Uczestników do zajęcia losowo wybranej strony: propozycja vs opozycja, jury i publiczność, my zaś będziemy moderować całość wystąpienia.
Każda z grup będzie miała za zadanie przemyśleć i wysunąć swoje argumenty co do poparcia lub odrzucenia postawionej tezy.
Cała zabawa i dyskusja jest o tyle ciekawa i angażująca, że obie grupy nie tylko muszą współpracować między sobą nad argumentacją ale też myśleć i grać taktycznie reagując na wypowiedzi i argumentację drugiej strony.
Moderatorzy lub sędziowie będa punktowali argumentację i zagrania taktyczne a także formę komunikacji obu grup według prostych i przekazanych na początku zasad.

W debacie oksfordzkiej, wygrywa ta drużyna, która przekona do siebie większą liczbę audytorium i uzyska największą ilość punktów.

Przygotujemy do debaty narzędzia zasad i oceny argumentacji w firmie plakietek z punktacją lub aplikacji typu kahoot.

Celem debaty będzie dyskusja nad celowością i potrzebą testowania akceptacyjnego. W podejściach shift – left, devops zyskują coraz większe uznanie i potrzebę, aby zweryfikować produkt czy jest zgodny z oczekiwaniami biznesu/użytkownika końcowego. Służą walidacji procesów biznesowych, które zespół projektowy z ramienia IT często pomija/nie zauważa albo nie zna kontekstu. Z drugiej strony są bardzo kosztowne, czasochłonne i zwykle wymagają dodatkowego zaangażowania zespołu biznesowego i jego asekuracji ze strony IT.
Ciekawi jesteśmy jak potoczy się dyskusja w argumentacji szerokiego grona naszych Uczestników.
Wyniki zbierzemy w postaci mapy myśli aby udostępnić jako pokłosie pokonferencyjne dla jej Uczestników.